Asiantuntijaohjelma

Hyvät vanhustyön asiantuntijat ja kehittäjät

23. Pohjoismaisen Gerontologikongressin yhteydessä järjestetään yhden päivän suomenkielinen ohjelma vanhustyön asiantuntijoille. Tavoitteena on antaa osallistujille uusinta tutkimukseen perustuvaa tietoa vanhustyön keskeisistä kysymyksistä, auttaa ammattitaidon kehittymistä ja luoda tilaisuus yhteisiin keskusteluihin ja verkostoitumiseen. Ohjelmassa on myös suomenkielinen posterinäyttely, johon osanottajat voivat tarjota toimintaansa ja kehittämishankkeitaan esitteleviä postereita.

Asiantuntijapäivän osallistumismaksu on 15. maaliskuuta, 2016 saakka 245 euroa, sen jälkeen 295 euroa. Osallistumismaksu sisältää samana päivänä (21.6.2016) myös kongressin kaiken tieteellisen ohjelman ja tutustumisen näyttelyyn, jossa yritykset ja yhteisöt esittelevät tuotteitaan ja toimintaansa.

Vanhustyön asiantuntijat ja ammattilaiset ovat luonnollisesti tervetulleita osallistumaan myös koko kongressiin (19.-22.6.2016). Kongressin osallistumismaksulla voi osallistua myös asiantuntijapäivään ja ehdottaa sinne posteriesitystä.

Lataa esite (pdf) tästä.

 

> Ilmoittaudu tästä <


Asiantuntijaohjelma

VÄLINEITÄ HYVÄÄN VANHUUTEEN

tiistai 21. kesäkuuta, 2016, Tampere-talo, Tampere


9.00–9.15

9.15–10.00

Avaus
Professori Jaakko Valvanne, Tampereen Yliopisto, GEREC
Parempaa hoitoa vanhoille!
Tutkimusprofessori Harriet Finne-Soveri, Helsingin kaupunki ja THL

 

 

Muisti ja mieli
Puheenjohtaja Sirpa Salin, TAMK

Asenne, taito ja johtaminen
Puheenjohtaja Satu Helin,VTKL

10.10–10.40

Elämän tarkoituksellisuus vanhuudessa
FT, Dosentti Anneli Sarvimäki, Ikäinstituutti

Iäkkäiden liikkuminen onnistuu yhteistyöllä
Toimialapäällikkö, LitL Elina Karvinen, Ikäinstituutti

10.40–11.10

Ikäihmisen mielenterveyden edistäminen
Vanhempi tutkija, PsT Marja Saarenheimo, Vanhustyön keskusliitto

Vanha sydän kaipaa huolenpitoa
Professori Timo Strandberg, Helsingin yliopisto

11.10–11.40

Muistisairaalla on oikeus mielen hyvinvointiin
Toimialapäällikkö, PsT Sirkkaliisa Heimonen, Ikäinstituutti

Vapaaehtoisetkin tarvitsevat tukea               
Vapaaehtoistyön koordinaattori
Saara-Sisko Jäämies, Helsingin kaupunki
 

11.40–12.00

Posterien esittely
Professori Marja Jylhä, TaY, GEREC

Posterien esittely
Professori Jaakko Valvanne, TaY, GEREC

12.00–12.45

Lounas, postereihin tutustuminen

 

Puheenjohtaja Virpi Dufva, Valli

Puheenjohtaja Jaakko Valvanne, TaY

12.45–13.15

Luonto ja hyvä ympäristö vahvistavat mieltä ja kehoa  
Vanhempi tutkija, dosentti Erja Rappe, Ikäinstituutti

Kotihoito edistää toimintakykyä - esimerkkinä Eksote
Kehittämisjohtaja, TtT Merja Tepponen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

13.15–13.45

Jos en voi itse päättää – itsemääräämiskyvyn heikkenemisen ennakointi
OTT, dosentti Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, Helsingin yliopisto

Sairaalassa ei maata
FT, erityisasiantuntija Sirpa Immonen ja johtava ylilääkäri Jorma Teittinen, Espoon kaupunki

13.45–14.05

Kahvi

14.05–14.35

Kokemuksen muisti ja mieli
Psykologi Pirkko Lahti

Toimintakykyisenä hoivassa - esimerkkinä Kustaankartano
Johtaja Leena Pohjola, Helsingin kaupunki

14.40–15.00

 

15.00–15.20

 

15.20–15.40

Hyvä ruoka – parempi muisti ja mieli
Ravitsemustieteilijä, ETM Satu Jyväkorpi, Helsingin yliopisto

Hyöty irti teknologiasta
Erityisasiantuntija Lea Stenberg, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry

Itsemäärääminen - avain hyvään elämään
Johtaja, dosentti Päivi Topo, Ikäinstituutti

 

ASIANTUNTIJAPOSTERI

Asiantuntijaohjelman osanottajilla on mahdollisuus esitellä hankkeitaan, hyviä käytäntöjä ja käytännön vanhustyötä posterina eli julisteena joko suomeksi tai englanniksi.

Jos haluat esittää posterin, lähetä ehdotus viimeistään 15. helmikuuta 2016.

Ehdotuksen tulee sisältää otsikko, tekijöiden tai yhteisön nimet sekä korkeintaan 200 sanan kuvaus posterin sisällöstä. Ehdotukset lähetetään pdf-muodossa sähköpostin liitteenä osoitteeseen tiina.kangasluoma[at]uta.fi. Viestissä tulee olla kontaktihenkilön nimi ja yhteystiedot. Sähköpostin otsikkokenttään kirjoitetaan ’23nkg asiantuntijaposteri’.

Posterin hyväksymisestä ilmoitetaan 4. maaliskuuta mennessä. Hyväksyttyjen postereiden esittäjille lähetetään erikseen ohjeet varsinaisen posterin laatimisesta.

 
Lisätietoja asiantuntijaohjelmasta ja posterinäyttelystä antaa kongressin pääsihteeri Kirsi Lumme-Sandt, kirsi.lumme-sandt[at]uta.fi, p. 040 1901606.

 


Image: Tampere Hall

CONTACTS

Scientific Programme:

PhD Kirsi Lumme-Sandt, Secretary General

  • Email: scientific.secretary@23nkg.fi
  • Tel. +358 40 190 1606

 www.facebook.com/23nkg
 twitter.com/23nkg

 

 

Practical Arrangements:

Tavicon Ltd., TAVI Congress Bureau
Ms Piia Kumpuvaara, Project Coordinator

  • Address: P.O.Box 163, FI-33901 Tampere, Finland
  • Email: 23nkg2016@tavicon.fi
  • Tel: + 358 3 233 0400
  • Fax: + 358 207 701 201